صاعقه و انواع صاعقه گیر

صاعقه چیست و چگونه بوجود می آید؟ 

صاعقه یکی از اسرار آمیزترین پدیده های خلقت است که در عین زیبایی بسیار مخرب بوده و در طول تاریخ زندگی انسان موجب ضرر و زیان مالی و جانی بسیاری شده است.صاعقه از تخلیه الکترواستاتیکی میان دو ابر و زمین بوجود می آید.

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟ و انواع آن کدامند؟

 ميله هاي ساده فرانكليني : اولين واحد جذب كه توسط فرانكلين بيشنهاد گرديد، ميله هاي ساده بودند كه ضربه مستقيم صاعقه به اندازه طول میله ها، دور از ساختمان اتفاق می افتاد و شعاع حفاظتي اين صاعقه گيرهاي ساده در كلاسهاي حفاظتي براساس تئوري زاويه محاسبه مي گرديد.
قفس فارادی : با گسترش ابعاد ساختمانها و با توجه به محدوديت هاي ميله ساده ، قفس فارادي (Faraday Cage) جايگزين ميله هاي ساده فرانكليني شد، امروزه نيز اكثر استانداردهاي جهاني استفاده از قفس فارادي را بهترين روش ميدانند. در اين روش سعي مي شود ساختمان را در قفسي از هاديهاي مسي يا فولادي محصور نمود.
صاعقه گيرهای يونيزه كننده هوا : طراحي و نصب اين صاعقه گير هاي براساس استاندارد NFC 17-102 انجام مي گيرد ريشه اين استاندارد نيز همان تئوري گوي غلطان است كه در تمامي استاندارد ها از آن استفاده شده است. NFC 17-102 با وارد كردن پارامتر ΔL‌ در فرمول محاسبات، شعاع پوشش افزايش يافته صاعقه گير را محاسبه مي كند.
صاعقه گير پس از نصب روي ساختمان، مي بايست بوسيله هاديهاي مياني Down Conductor از طريق سيم مسي بدون روكش به سيستم زمين متصل گردد.
مقاومت الكترود زمين صاعقه گير مي بايست زير 10 اهم باشد و پس از اجرا به شبكه هم بتانسيل كل سايت متصل شود.
در اجراي الكترود زمين هر صاعقه گير مي بايست از اقلامي چون صفحه هاي مسي، مواد كاهنده مقاومت (LOM) ، اتصالات جوش انفجاري استفاده نمود.

:صاعقه گیر الکترونیکی

درست قبل از حدوث صاعقه بطور طبيعي محتوي الکتريکي اتمسفر بطور ناگهاني افزايش مي يابد. اين تغيير وضعيت توسط واحد جرقه زن حس و کنترل مي شود صاعقه گيرهاي الکترونيکي انرژي موجود در هواي متلاطم پيش از طوفان را (که حدود چندين هزار ولت بر هر متر است) جذب و در واحدهاي جرقه زن ذخيره مي نمايد و در نهايت واحد جرقه زن با تخليه بار الکتريکي خازنها بين الکترودهاي فوقاني و الکترود مرکزي اش هواي اطراف را يونيزه مي نمايد

:اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی 

آزاد سازي کنترل شده يونها  : واحد جرقه زن (TRIGGERING) صاعقه گيرهاي الکترونیک

ی شرايطي را ايجاد مي کند تا چشمه جوشاني از يون (کرونا) در اطراف ميله نوک تيز فراهم شود. دقت عمل اين واحد بايد به گونه اي کنترل شده باش

که آزاد سازي يونها را درست چند ميکرو ثانيه قبل از حدوث و تخليه صاعقه صورت دهد.
اثر کرونا و واحد جرقه زن : حضور حجم وسيع بارهاي الکتريکي در اطراف ميله نوک تيز صاعقه گير پس از يونيزاسيون توسط واحد جرقه زن سبب مي شود تا پديده طبيعي تجمع بارهاي الکترونيکي اطراف ميله (Corona effect) تقويت و تشديد شود.
تسريع در بروز علمدار حمله زميني : صاعقه گيرهاي  الکترونیکی  طوري طراحي شده اند که ارسال علمدار حمله زميني را خيلي زودتر از نقاط هم ارتفاع مشابه همان محدوده به انجام برسانند و اين به معني تشکيل نقطه ترجيهي دريافت صاعقه در منطقه تحت حفاظت با صاعقه گيرهاي  الکترونیکی نسبت به ساير نقاط مي باشد.

(صاعقه گير (برقگير

امروزه ارتباطات به یکی از ستون های زندگی تبدیل گردیده و بسترهای اطلاع رسانی که دنیا را به دهکده کوچکی تبدیل نموده اند سوار بر امواج خروشان ارتباطات می باشند . در چنین وضعی ، با توجه به اهمیت برقراری ارتباطی پایدار بایستی به فکر بالا بردن ایمنی فیزیکی و الکتریکی سایت های ارتباطی بود .

در گذشته رعد و برق و عوامل طبیعی خسارت های جانی و مالی فراوانی به انسان وارد نموده اند . ولی امروزه ، اصابت مستقیم و یا القائات ناشی از اصابت غیرمستقیم صاعقه می تواند اثرات مخربی بر روی سایت ها و سیستم های ارتباطی گذاشته و علاوه بر خسارات فراوان مالی ، پایداری ارتباطات را نیز تهدید نماید . لذا می بایست راهکار های علمی و استاندارد برای مقابله با آن ارائه نمود . یکی از مطمئن ترین راهکارها استفاده از سیستم های صاعقه گیر یا برقگیر می باشد .

سیستم برقگیر دو نوع است :

 

1-      برقگیر فعال ( Active ) : با فناوری مختلف ( خازنی ، اتمی و ... ) هوای اطراف خود را یونیزه می نماید.

در صاعقه گیرهای فعال معمولاً سه مؤلفه کلاس حفاظتی ، شعاع حفاظت و ارتفاع برقگیر نسبت به سطح بایستی مورد توجه قرار گیرد. ( توضیحات کامل در بخش مقالات - سیستم گراند شرح داده شده است ).

2-      برقگیر غیرفعال (Passive ) : شامل یک میله نوک تیز ساده می باشد که از جنس مس یا استیل است.       ( توضیحات کامل در بخش مقالات - سیستم گراند شرح داده شده است )

 

 

 
 
 
.