اين شركت بزرگترين توليد كننده سيستم هاي توزين در خاورميانه است و علاوه بر حضور مستمر در اكثر كارخانجات و صنايع بزرگ كشور نظير فولاد خوزستان ، ذوب آهن اصفهان ، و .... نقشي موثر در اجراي برخي پروژه هاي ملي نظير گمرك شهيد رجايي دارد و اين موضوع در كنار وجود 9000 مشتري ثبت شده (كه بعضاً داراي چندين باسكول هستند) و نيز 1100 دستگاه باسكول جاده اي نصب شده در كشور به نوبه خود كافي است تا نقش و جايگاه پر اهميت واحد خدمات مشتريان را در اين شركت نمايان سازد.

واحد خدمات مشتريان از دو بخش نصب و راه اندازي باسكول هاي جاده اي و خدمات پس از فروش تشكيل شده است كه بصورت مستقل و هم پوشان عمل مي كنند. و تلاش برای جلب رضایت مشتریان را مهمترین  فاکتور برنامه ریزی اين واحد مي باشد.

در حال حاضر واحد نصب و راه اندازي داراي :

·         25 اكيپ نصب با تجهيزات كامل

·         ‌10 دستگاه كاميونت ايسوز

·         4 دستگاه مزدا

·         25 دستگاه پيكان وانت

·         100 نفر كادر آموزش ديده

مي باشد . واحد خدمات پس از فروش نيز كه مسئوليت نصب و راه اندازي ساير محصولات شركت (بجز باسكول هاي جاده اي) و خدمات در دورن گارانتي و پس از آن را نيز عهده دار است، در همه استانهاي كشور بصورت بومي حضور دارد . زمان ارائه ارائه خدمات فعلي از نصف يك روز كاري تا 48 ساعت به نسبت وسعت استانها تلزانس دارد.

در بخش خدمات پس از فروش ، خوشبختانه با ورود باسكول هاي بتن فلز پيش ساخته ميزان خرابي ها و نياز به خدمات نيز تا اندازه چشمگيري كاهش يافته است به نحوي كه سازه بتني ما نياز به خدمات سازه اي تا چند ده سال ندارد. در خصوص تجهيزات الكترونيكي هم جز در موارد نوسانات برق ، صاعقه و امثال آن خرابي چنداني نداريم كه اميد است با ورود نسل جديد نشاندهنده ها و اجراي سيستم ارتينگ دقيق ميزان خرابي هاي فعلي نيز تا حد قابل توجهي كاهش پيدا كند.