نكاتي در رابطه با نگهداري و ايمني باسكول در طول مدت بهره برداري

اصولاً حفظ و نگهداري باسكول براي مدت طولاني ملزم به رعايت نكات ايمني پس از نصب و راه اندازي آن مي باشد و استفاده ي بهينه و با دقت كامل از باسكول بدون رعايت نكات كليدي نگهداري باسكول ميسر نخواهد بود.

لذا به صورت اختصار نكات ايمني و فني جهت نگهداري از قسمت هاي مختلف باسكول شامل: فونداسيون، پلاتفرم باسكول ، سنسور وزن و نشاندهنده باسكول جهت آگاهي مشتريان محترم ارائه شود تا با رعايت نكات زير بهترين بهره را زا باسكول منصوبه صورت پذيرد.

 

تابلويي جهت رويت مشخصات باسكول شامل حداكثر ظرفيت ، ابعاد ، مدل نشاندهنده ، دقت و زينه باسكول نصب گردد.
از پارك نمودن وسايط نقليه عبوري و تردد آنها روي باسكول جداً جلوگيري شود.
از كليه قسمت هاي فونداسيون در دوره هاي زماني معين جهت مشاهده هرگونه ترك خوردگي ، خورد شدكي ، نشست يا پوكي بازديد بعمل آيد تا از تخريب و هزينه بيشتر و در نتيجه تغيير در زون جلوگيري شود.
با توجه به ريزش سنگ و نفوذ گرد و خاك و گل و لاي به سطح زيرين باسكول ، در زمان هاي مناسب نسبت به نظافت آنها اقدام شود .
 1. تابلويي در فاصله مناسب با درج جمله (حداكثر سرعت ورود به باسكول 10 كيلومتر در ساعت) قبل از ورودي باسكول جهت اعلام سرعت مجاز و هشدار به راننده نصب شود.
 2. دقت شود بين صفحه پلاتفرم و شانه اي دور باسكول يا رمپ هاي ورودي و خروجي قطعه سنگي كه باعث اختلاف در توزين مي شود، وجود نداشته باشد
 3. ضربه گيرهاي باسكول در طي فصول سال تنظيم گردد تا كمترين ضربه به باسكول وارد شود. 
 4. در باسكول هايي با صفحه پلاتفرم فلزي يا بتن فلزي كه اتصالات توسط پيچ و مهره به هم متصل شده اند، بايستي كليه اتصالات در دوره هاي حداكثر يك ماهه كنترل و در صورت نياز آچاركشي و محكوم گردند.
 5. در باسكولهايي كه پلاتفرم آنها فلزي مي باشند ، جهت جلوگيري از زنگ زدگي ، بايستي پوشش باسكول توسط گازوئيل در دوره هاي يك ماهه شستشو شود. در باسكول هاي مكانيكي و نيم الكترونيكي به علت انتقال نيروهاي مكانيكي بايستي كليه اهرمها ، تيغچه ، بالشتك ها ، ساچمه ها و اتصالات كنترل و توسط گازوئيل شستشو شوند، تا در صورت بروز هرگونه سائيدگي يا عدم حركت روان باسكول ، اقدمام مقتضي صورت پذيرد.
 6. بايستي در باسكولهاي تمام الكترونيك از كليه لودسلها بازديد بعمل آيد تا از عمود و قائم بودن و نيز عدم چرخش آنها اطمينان حاصل كرد.
 7. كليه سيم هاي لودسل بايد كنترل و بررسي شود تا در صورت صدمه ديدن آنها سريعاً نسبت به رفع مشكل اقدام شود.
 8. جهت كار با صفحه كليد نشاندهنده الكترونيكي از قطعات نوك تيز يا برنده اجتناب شود.
 9. در صورت احتمال نوسان برق در ميسر ورودي برق نشاندهنده و چاپگر از استابلايزر يا محافظ برق استفاده شود.گ
 10. در باسكولهاي مكانيكي نسبت به گازوئيل كاري و شستشوي اتصالات نشاندهنده توجه شود.
 11. از اتصال چاه ارت به بدنه باسكول و تست ساليانه اهم از چاه ارت توسط كارشناسان اداره برق منطقه اطمينان حاصل شود.
 12. در صورت از بين رفتن رنگ بدنه و قطعات فلزي نسبت به رنگ آميزي اقدام شود.
 13. توصيه مي گردد، بعد از هر تغيير در كاليبراسيون و يا شك در عدم توزين صحيح نسبت به استاندارد و كاليبراسيون صحيح توسط مراجع ذيصلاح اقدام شود.
 14. از هر گونه تعمير و دستكاري تجهيزات و لوزام باسكول بصورت خود سرانه خودداري و در صورت بروز مشكل به كارشناسان خبره مراجعه شود.
 15. هنگام استفاده از باسكول بايستي سيستم چاه ارت باسكول فعال باشد تا اثرات رعد و برق و شوك هاي احتمالي را خنثي نمايد.