آمار مراجعات
مهمان :  11
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  1
دیروز :  0
کل مشاهده :  7116

بخشي از پروژه هاي انجام يافته در صنايع بالادستي و پائين دستي
    شركت سيمان سامان غرب ( 8 دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك)
 1. شركت سيلوي 100 هزار تني هرسين ( يك دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك پيش ساخته)
 2. شركت كاشي كاژه (دو دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك پيش ساخته روي زمين)
 3. پايانه دام صادراتي كرمانشاه (يك دستگاه باسكول 50 تن تمام الكترونيك پيش ساخته روي زمين و هفت دستگاه باسكول دو تن دام كش)
 4. سيمان سفيد اروميه-باسكول 60تن تمام فلز- استان آذر بايجان غربي
 5. سيمان كوير كاشان- باسكول 60تن و 80تن تمام الكترونيك- استان اصفهان
 6. سيمان اصفهان- باسكول 60تن نيمه الكترونيك- استان اصفهان
 7. سيمان ايلام- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)- استان ايلام
 8. سيمان دشتستان- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)-استان بوشهر
 9. سيمان تهران- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)- استان تهران
 10. سيمان سامان – باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته روي زمين با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2007 - استان تهران
 11.  سيمان فراز فيروزكوه-باسكول هاي 60تن نيم بتن- استان تهران
 12. خاور سيمان پارسيان- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته روي زمين با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2007 - استان چهار محال و بختياري
 13. سيمان بجنورد- باسكول 60تن فلز (زير سيلو) و باسكولت - استان خراسان جنوبي
 14.  سيمان سبزوار- باسكول هاي 60تن نيم بتن- استان خراسان رضوي
 15. سيمان لار سبزوار- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته روي زمين با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2008 ، ارتفاع گود برداري 35سانتي متر)- استان خراسان رضوي
 16. سيمان شرق(فر آورده هاي بتوني)- باسكول هاي 50تن نيم الكترونيك داخل زمين ،كفه اي و توزين هاپر- استان خراسان رضوي
 17. سيمان غرب تربت جام- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)- استان خراسان رضوي
 18. سيمان بيارجمند - باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)- استان خراسان شمالي
 19. سيمان تويه دروار- باسكول 60تن نيم بتن- استان سمنان
 20. سيمان سنگسر- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر )-استان سمنان
 21. سيمان دامغان- استان سمنان
 22. سيمان رويال-باسكول هاي 60تن نيم بتن و تمام فلز- استان سمنان
 23. سيمان فارس نو- باسكول هاي 60تن و 100تن- استان فارس
 24. 24) سيمان استهبان- باسكول 60تن نيم بتن- استان فارس
 25. سيمان فارس-باسكول هاي 60تن و 100تن تمام فلز- استان فارس
 26. سيمان خزر-باسكول 60تن نيم الكترونيك- استان قزوين
 27. سيمان لوشان- باسكول 50تن-استان قزوين
 28. سيمان آبيك- باسكول هاي 50تن و60تن تمام الكترونيك- استان قزوين
 29. سيمان لوشان- استان قزوين
 30. سيمان خزر- باسكول 60تن- استان قزوين
 31. سيمان زرين رفسنجان- باسكول هاي 60تن نيم بتن و تمام فلز- استان كرمان
 32. سيمان بعثت رفسنجان-باسكول 60تن نيم بتن- استان كرمان
 33. سيمان ياسوج- ترازو- استان كهگيلويه و بوير احمد
 34. مجتمع صنعتي سيمان دورود- باسكول هاي60تن و 50تن- استان لرستان
 35. سيمان عمران انارك-باسكول هاي 60تن و 100تن نيم بتن و باسكول 80 تن بتن فلز پيش ساخته روي زمين با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2008 )- استان مركزي
 36. سيمان هرمزگان- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مد19يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر و باسكول كفه اي )- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)- استان هرمزگان
 37. درسا سيمان-باسكول 60تن تمام الكترونيك- باسكول هاي 50تن و 60تن تمام فلز- استان هرمزگان
 38. سيمان و آهك همدان- باسكول 60تن نيم بتن- استان همدان
 39. سيمان آزادگان يزد- باسكول 60تن نيم بتن- استان يزد
 40. پتروشيمي بندر امام (‌60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌
 41. پتروشيمي خارك (‌60 تن پيش ساخته روي زمين 2 دستگاه )‌
 42. پتروشيمي غدير (‌100 تن روي زمين 2 دستگاه )‌
 43. پتروشيمي فجر (‌ 60 تن فلزي زمين 1 دستگاه )‌
 44. پتروشيمي كارون (‌ 60 تن نيم بتن روي زمين 1 دستگاه )‌
 45. پتروشيمي اراك (60 تن بتن فلز پيش ساخته 2 دستگاه )‌
 46. پتروشيمي جم (5 دستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته مدل 2005)
 47. پتروشيمي مبين (كالاي پتروشيمي) (يك دستگاه باسكول 60 تن مدل مركب پيش ساخته سري 7)
 48. شركت پتروشيمي فن آران جنوب (دو دستگاه باسكول 60 تن مدل مركب پيش ساخته سري 7)
 49. شركت نفت پاسارگارد (‌60 تن پيش ساخته 1 دستگاه و 60 تن نيم بتن روي زمين 1 دستگاه )‌
 50. شركت نفت ايرانول ( 60 تن تمام فلز روي زمين با فونداسيون پيش ساخته )‌
 51. شركت نفت بهران (‌ 60 تن پيش ساخته 1 دستگاه و 60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌
 52. شركت نفت ايرانول (‌60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه و 60 تن فلزي همكف 2 دستگاه )‌
 53. َشركت نفت سپاهان (‌ 60 تن فلزي روي زمين 2 دستگاه )‌
 54. كنسرسيوم طرح و توسعه پالايشگاه اراك (باسكول بتن فلز پيش ساخته 60 تن ) .
 55. كنسرسيوم طرح و توسعه پالايشگاه اراك (شركت فرينه ماشين) (در حال مذاكرات نهايي و عقد قرارداد دو دستگاه باسكول قطار كش 120 تني استاتيك – خط سولفور و يكدستگاه باسكول 60 تن مدل مركب سري 7)
 56. شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه ساري (برنده مناقصه باسكول 60 تن – در حال نصب و راه اندازي)
 57. شركت ملي نفت فلات قاره (يكدستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته مدل 2005)
 58. شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه چابهار (يكدستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته مدل 2005)
 59. شركت پترو پارس (برنده مناقصه) (دو دستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته مدل 2008)
 60. شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه اهواز (دو دستگاه باسكول 60 تن مدل مركب سري 7)
 61. شركت پالايش نفت ايران (‌ باسكول 60 تن فلزي همكف )‌ .

63.    سازمان بازيافت شهرداري منطقه 12 ( 50 تن پيش ساخته 1 دستگاه )‌ .

64.    سازمان بازيافت و تبديل شهرداري كرج ( 60 تن پيش ساخته 1 دستگاه ،‌ 60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )

65.    سازمان بازيافت شهرداري كهريزك ( 60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

66.    سازمان عمران شهرداري : آبادان ،‌ كرمان ، كاشان ،‌ خراسان ،‌ اصفهان ،‌تبريز ، قم و تهران )

67.    سازمان ميادين ميوه و تره بار ( آذربايجان ،‌ مهران ،‌يزد و فارس )‌

68.    سازمان هوا و فضاي تهران (60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌

69.    شهرداري منطقه 18 تهران ( باسكول 50 تن بتن فلز پيش ساخته )‌ .

70.    شهرداري منطقه 12 تهران ( باسكول 50 تن بتن فلز پيش ساخته )‌ .

71.    شهرداري منطقه 14 تهران (‌ باسكول 50 تن نيم بتن همكف ) .

72.    برنده مناقصه 11 دستگاه باسكول بتن فلز پيش ساخته 50 تن سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري استان تهران.

73.    شهرداري منطقه يك قزوين (2 دستگاه باسكول 60 تن مركب داخل زمين)

 1. شركت مس فلز رنگين (دامپ تراك 200 تني يكدستگاه و يكدستگاه باسكول 60 تن تمام بتن مركب داخل زمين)
 2. شركت طلايه داران افق گوهر (يكدستگاه باسكول 60 تن تمام بتن مركب روي زمين)
 3. شركت فجر اكسير (يكدستگاه باسكول 60 تن تمام بتن مركب روي زمين)
 4. شركت مس گريت خاورميانه (يكدستگاه باسكول 60 تن تمام بتن مركب داخل زمين)
 5. شركت كربن فعال (يكدستگاه باسكول 60 تن تمام بتن مركب داخل زمين)
 6. سيمان نيزار قم- باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته داخل گود "همكف" با قابليت جابجايي با فونداسيون مدل يوروپ 2005 ، ارتفاع گود برداري 65سانتي متر)- استان قم و 4 دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك داخل زمين با صفحه نيم بتن
 7. سيمان اروميه- باسكول هاي 50تن و 60تن و 80تن تمام فلز- استان آذربايجان غربي
 8. سيمان آذر آبادگان خوي- باسكول هاي 60تن نيم بتن- استان آذربايجان غربي
 9. منطقه آزاد اروند (چهار دستگاه باسكول 60 تن مدل مركب سري 7)
 10.  متروي تهران (خاتم الانبياء- كارگاه توليد سگمنت خط 7 ) ( باسكول بتن فلز 60 تن پيش ساخته مدل 2008)
 11. متروي تهران (شركت آب و خاك – ايستگاه ميدان وليعصر) ( باسكول بتن فلز 60 تن پيش ساخته مدل 2008)
 12. متروي تهران (شركت آبسا – گنو ) (دو دستگاه باسكول 50 و 60 تن پيس ساخته مدل 2008 و 2005)
 13. متروي تهران (شركت آژند تونل – كارگاه خط 3 تهران) (يكدستگاه باسكول 60 تن مدل 2008)
 14. متروي تهران (شركت بلندپايه – كارگاه خط 3 تهران) (يكدستگاه باسكول 60 تن مدل 2005)
 15. متري تهران (شركت سپاسد – ايستگاه پاسداران) (يكدستگاه باسكول 60 تن مدل 2008)
 16. متروي تهران (شركت همتراز پي – كارگاه خط 3 تهران) ( باسكول فلزي 60 تن تمام الكترونيك داخل زمين)
 17. سيمان اروميــه ( دامپ تراك 5*16 متر تمام فلز 120 تن يك دستگاه ) .
 18. سيمان عمران انارك (دامپ تراك 5*16 متر بتن فلز 120 تن يك دستگاه بهمراه 6 دستگاه 60 تن و 2 دستگاه 80 تن )
 19. سيمان بوهروك يزد (پنج دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك مدل 2005)
 20. ورودي و خروجي بزرگراه كلانتري (درياچه اروميه) ( دامپ تراك 4*16 متر تمام فلز 100 تن ، 2 دستگاه ) .
 21. شركت پرليت ( دامپ تراك 5*10 متر 100 تن ، يك دستگاه ) .
 22. شركت موهان چابهــار ( دامپ تراك 5*10 متر تمام فلز 120 تن ، يك دستگاه ).
 23. شركت شاهين الغانم (كويت) ( دامپ تراك 5*24 متر تمام فلز 200 تن ، دو دستگاه ).
 24. شركت سيمان ايران (‌60 تن پيش ساخته 1 دستگاه )‌
 25. شركت سيمان كياسر (يكدستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته مدل 2005)
 26. شركت سيمان سامان غرب (هشت دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك مدل 2008)

100.شركت ايران فريمكو (پارس لانه) (سه دستگاه باسكول 60 تن تمام الكترونيك 2005)

101.فولاد اروميه ( 80 تن نيم بتن روي زمين 1 دستگاه )‌

102.فولاد خوزستان (‌ 60 تن فلزي روي زمين 2 دستگاه )‌

103.فولاد ميبد (‌ 60 تن پيش ساخته 1 دستگاه )‌

104.فولاد نصر (‌60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

105.فولاد نطنز (‌60 تن فلزي روي زمين 2 دستكاه )‌

106.مجتمع فولاد خوزستان (‌60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌

107.مجتمع فولاد مباركه (‌ 60 تن پيش ساخته 2 دستگاه ،‌ 25 تن بتن فلز 3 دستگاه و قطار كش بوژي به بوژي )

108.شركت فولاد آلياژي يزد (‌60 تن فلزي روي زمين 2 دستگاه )‌

109.ذوب آهن كردستان ( باسكول 60 تن فلزي همكف و قطاركش )‌ .

110.ذوب آهن اصفهان . ( باسكول 60 تن )

111.ذوب آهن نطنز ( باسكول 20 تن 1 دستگاه و 2 دستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته )‌ .

112.شركت صنايع فولاد كاوه ( 60 تن فلزي بتن فلز پيش ساخته 60 تن 2 دستگاه )‌

113.شركت نورد آريان فولاد ( باسكول بتن فلز پيش ساخته 4 دستگاه 60 تن )‌ .

114.فولاد مازندران ( كليه سيتمهاي توزين آويز و پروژه هاي خاص ) .

115.فولاد طبرستان – قائم شهر ( باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته ) .

116.بندر شهيد رجايي ( 16 دستگاه باسكول 60 تن پيش ساخته ) .‌

117.آني ساز (باسكول 60 تن فلزي همكف ) .

118.اداره بازيافت شهرداري منطقه 1 تهران ( 50 تن بتن فلز پيش ساخته ) .

119.َشركت الكتروژن ( باسكول 60 تن فلزي همكف )‌ .

120.شركت ايران خودرو خراسان (‌ باسكول فلزي همكف ) .

121.شركت پارس سرام ( باسكول 60 تن فلزي همكف )‌ .

122.پاركهاي صنعتي ايران خودرو (‌ باسكول 60 تن فلزي روي زمين 2 دستگاه ) سايت شماره 2 ايران خودرو .

123.شركت پرديس بتن (‌ باسكول 50 تن نيم بتن همكف و 60 تن بتن فلز پيش ساخته ) .

124.تعاوني روستايي استان مركزي (‌ باسكول 60 تن فلزي همكف 8 دستگاه 50 تن بتن فلز پيش ساخته ) .

125.تعاوني روستايي استان آذربايجان شرقي ( باسكول 60 تن 4 دستگاه و 50 تن بتن فلز پيش ساخته 1 دستگاه )‌

126.تعاوني روستايي اردبيل ( 60 تن فلزي روي زمين 3 دستگاه )

127.تعاوني روستايي استان اصفهان (‌ 60 تن فلزي همكف 4 دستگاه و 60 تن فلزي روي زمين 4 دستگاه )‌

128.تعاوني روستايي ايلام ( 60 تني فلزي روي زمين 14 دستگاه و 60 تن فلزي همكف 2 دستگاه )

129.تعاوني روستايي بوشهر ( 60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

130.تعاوني روستايي استان تهران (‌ 60 تن فلزي روي زمين 3 دستگاه )

131.تعاوني روستايي چهارمحال و بختياري (‌ 60 تن فلزي روي زمين )‌

132.تعاوني روستايي استان خراسان (50 تن فلزي همكف 2 ،60 تن پيش ساخته 4 ،‌60 فلزي روي زمين1 دستگاه و 60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌ و تعاوني روستايي استانهاي ديگر . . .

133.دخانيات ايران ( 60 تن پيش ساخته 2 دستگاه داخل زمين )‌ .

134.زر ماكارون ( 60 تن فلزي روي زمين و يكدستگاه باسكول 60 تن مدل 2008 ) .

135.ماكاروني مانا ( يك دستگاه باسكول 50 تن مدل 2005 بتن فلز پيش ساخته )‌.

136.سازمان اجرايي مهندسي سپاه (‌60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌ .

137.سپاه پاسداران ناحيه قم ( 50 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

138.ستاد اجرايي ساخت و تكميل حرم مطهر امام خميني (ره) ( 60 تن فلزي همكف )‌

139.شركت سهامي عام ساسان (‌باسكول 60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

140.شركت سهامي لوله سازي خوزستان (‌ 60 تن فلزي روي زمين 2 دستگاه )‌

141.شركت سهامي نكا چوب (‌60 تن پيش ساخته 1 دستگاه )‌

142.شركت سهامي كل معادن ايران (‌60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه و 60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌

143.شركت پارس بتن (‌60 تن پيش ساخته 1 دستگاه )‌

144.شركت واگن پارس ( قطار كش )‌

145.شركت سايپا ( 60 تن تمام الكترونيك 1 دستگاه )‌

146.حدودا 100 شركت شن و ماسه در سرتاسر كشور ( باسكولهاي 50 و 60 تني )‌ .

147.شركت شهر آفتاب (‌ 60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌ جزيره كيش

148.شهرداري گرگان ( 50 تن پيش ساخته )‌

149.كارخانه شيرپاستوريزه ورامين ( 60 تن فلزي همكف 2 دستگاه )‌

150.شركتها و موسسات كشت و صنعت 50 شركت و حدود 30 كشتارگاه .

151. صنايع هواپيمايي ايران (‌ 50 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

152.ٌصنايع دريايي ايران (‌60 تن فلزي روي زمين 1 ،‌80 تن فلزي روي زمين 1 ،‌ توزين بچينگ و هاپر )‌

153.گچ جبل (‌60 تن فلزي روي زمين 2 دستگاه و 50 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

154.مجتمع اكتشافي و معدن زغال سنگ طبس (‌ 60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

155.مجتمع هاي مرغداري در حدود 160 شركت در سرتاسر كشور .

156.مديريت پسماند شهري ( 60 تن پيش ساخته 1 دستگاه )‌

157.كارخانجات مهمات سازي پارچين (‌60 تن فلزي همكف 1 دستگاه )‌

158.موسسه شهيد رجايي (‌60 تن فلزي روي زمين 1 دستگاه )‌

159.شركت ســـداد (باسكول بتن فلز پيش ساخته و فلز 4 دستگاه 60 تني در گيلان و مازندران )‌.

160.آب وخاك كشـــور – نكاء ( باسكول بتن فلز پيش ساخته 1 دستگاه )‌.

161.شركت سهامي نكـــاء چوب ( باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته ).‌

162.شركت پارس گيبس – امير آباد ( باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته – در حال نصب تجهيزات الكترونيك ).‌

163.شركت سوربن شمال (باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته نصب شده)‌.

164.تارا ســـتاره – نكاء (‌ باسكول 50 تن بتن فلز پيش ساخته )‌.

165.كشت و صنعت شمال ( باسكول 60 تن تمام فلز )‌.

166.شركت الماس يار – آمل (باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته ) .

167. فن آوري سبوس مازند (باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته) .

168.برنده مناقصه سازمان عمران و شهرداري ساري (باسكول 60 تن پيش ساخته 2005 ) .

169.شيشه و گاز ايران (شوكا) يكدستگاه باسكول 60 تن بتن فلز پيش ساخته – داخل زمين