باسكول لودر
  • سیستم باسکول لودر (Loader Scale) یکی از محصولات جدید شرکت مهندسی هوشمند حسگر پیشرو می باشد که در معادن مختلف مورد تست قرار گرفته و کارایی بالای آن مورد تائید قرار گرفته است.
  • این سیستم الکترونیکی که در واقع برای اندازه گیری وزن بار موجود در باکت لودر مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی انواع لودرها قابلیت نصب و راه اندازی را دارد.
  • بعضی از مزایای این سیستم عبارتنداز :
جلوگیری از اضافه تناژ بر روی کامیون ها و تریلرها،
آمارگیری از مقدار بار گیری در زمان و تاریخ مشخص،

حذف نیاز به باسکول های زمینی و دقت بالای اندازه گیری