باسكول لودر (محصول شرکت مهندسی هوشمند حسگر پیشرو)
سیستم باسکول لودر (Loader Scale) یکی از محصولات جدید می باشد که در معادن مختلف مورد تست قرار گرفته و کارایی بالای آن مورد تائید قرار گرفته است.
این سیستم الکترونیکی که در واقع برای اندازه گیری وزن بار موجود در باکت لودر مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی انواع لودرها قابلیت نصب و راه اندازی را دارد.
  • بعضی از مزایای این سیستم عبارتنداز :
جلوگیری از اضافه تناژ بر روی کامیون ها و تریلرها،
آمارگیری از مقدار بار گیری در زمان و تاریخ مشخص،

حذف نیاز به باسکول های زمینی و دقت بالای اندازه گیری