عوامل موثر در تعیین نرخ نهایی باسکول
خش اول یعنی استفاده از مواد و قطعات مناسب و استاندارد می تواند در تعیین قیمت یک باسکول بسیار تاثیر گزار باشد ولی با توجه به اینكه در اینجا هدف بیشتر بررسی بخش دوم یعنی نحوه انجام خدمات جانبی باسكول می باشد در این قسمت بیشتر به این موضوع می پردازیم.

متاسفانه برخی از تولید كنندگان باسكول از عدم اطلاع مشتریان و یا خریداران باسكول سوء استفاده نموده و در هنگام پیشنهاد قیمت به مشتری موارد جانبی و خدماتی یك باسكول را كه بعضاً جزو تعهدات یك فروشنده باسكول میباشد نادیده گرفته و بدون بیان این موارد به مشتری اقدام به ارائه قیمت پایین باسكول به مشتری می نمایند و پس از فروختن باسكول بابت انجام این موارد هزینه های زیادی را به خریدار تحمیل می نمایند با توجه به اینكه مشتریان زیادی از این موضوع متضرر گردیده و این موضوع تنها بدلیل عدم اطلاع مشتریان می باشد لذا ضروریست كه این موارد به خریداران باسكول اطلاع رسانی گردد  تا مشتریان با اطلاع كامل از شرایط یك باسكول اقدام به خرید نمایند.

انجام خدمات جانبی یك باسكول می تواند شامل موارد متعددی باشد كه در ادامه به برخی از آنها اشارره می گردد:
 
  1. ارائه  نقشه های لازم اجرایی فونداسیون:

یكی از اجزای یك باسكول فونداسیون آن می باشد و فروشنده یك باسكول متعهد می باشد كه در صورتی كه باسكول فروخته شده دارای فونداسیون پیش ساخته نمی باشد و یا تعهد ساخت فونداسیون را بر عهده ندارد نقشههای لازم اجرایی فونداسیون باسكول را تماماً به خریدار ارائه نماید.

 

  2- بازدید كارشناس شركت فروشنده  از محل نصب باسكول:

فروشنده باسكول موظف است قبل از انعقاد قرارداد از محل باسكول بازدید نماید تا در صورت نیاز به رفع موانع، و انجام هماهنگی های لازم موارد را به صاحب باسكول اعلام نماید تا از ایجاد هزینه های  مازاد برای مشتری جلو‌گیری نماید.

3- امكان سنجی اولیه محل نصب باسكول توسط شركت فروشنده:

در مرحله امكان سنجی اولیه، كارشناسان شركت فروشنده باسكول ضمن بررسی محل نصب باسكول، موقعیت زمین و فضای نصب باسكول اقدام به ارائه معرفی باسكول متناسب با موقعیت مشتری به آن می نماید تا ضمن جلوگیری از ایجاد هزینه های اضافی برای مشتریان اقدام به ارائه باسكول مناسب و مطابق با نیاز مشتری به آن نمایند.

  4- جانمایی محل نصب باسكول توسط شركت فروشنده:

جانمایی محل نصب باسكول سبب می شود تا ضمن استفاده از حداقل فضا برای نصب باسكول امكان استفاده از باسكول برای خریدار در شرایط مختلف مهیا باشد.

 
5- نظارت بر عملیات اجرایی:

نظارت بر عملیات اجرایی باسكول سبب می شود كه كلیه مراحل مربوط به آماده سازی محل نصب یك باسكول بصورت صحیح انجام گردد و انجام این موضوع توسط شركت فروشنده باسكول می تواند تاثیر بسزایی در نصب صحیح باسكول و در نتیجه دقت بالای باسكول داشته باشد.

 

 6- گود برداری:

در صورتی كه محل نصب باسكول به گود برداری نیاز داشته باشد  ضروریست كه این موضوع قبل از انعقاد قرارداد با مشخص شدن میزان هزینه مشخص گردیده و نیز توافقات لازم در خصوص اجرای این مورد توسط فروشنده و یا خریدار تعیین گردد. همچنین بمنظور انجام صحیح گود برداری حضور كارشناس فنی شركت فروشنده باسكول جهت نظارت بر عملیات گود برداری بسیار حائز اهمیت می باشد.

  7-  حمل نخاله:

نخاله های ناشی از گود برداری محل نصب باسكول نیز بعضاً نیاز به جابجایی دارد كه وظیفه جابجایی نخاله نیز می بایست قبل از انعقاد قرارداد مشخص گردد.

 8- زیر سازی:

بعضی موارد محل نصب باسكول نیاز  با توجه به موقعیت زمین و .... به زیر سازی و آماده سازی دارد كه انجام این كار توسط مشتری و یا فروشنده باسكول نیاز به انجام توافقات لازم قبل از انعقاد قرار دارد.

 9- اجرای بتن مگر و پلاستر سیمانی:

اجرای بتن مگر و پلاستر سیمانی محل گود برداری شده باسكول نیز موضوعی است كه نحوه انجام آن با توافق میان فروشنده و خریدار باسكول تعیین می گردد در صورتی كه مشتری تمایل به انجام این موضوع دارد حضور كارشناس فنی شركت فروشنده باسكول جهت نظارت بر عملیات بتن ریزی ضروری می باشد.

  10- آماده سازی چاه فاضلاب و راه اندازی سیستم فاضلاب:

در باسكول های داخل زمین با توجه به اینكه محل نصب باسكول گود برداری می گردد بجهت جلوگیری از جمع شدن آب در زیر باسكول ضروریست كه یك چاه فاضلاب در زیر باسكول راه اندازی گردد  آماده سازی چاه فاضلاب و سیتم فاضلاب نیز از مواردی  است كه انجام آن منوط به توافقات لازم بین فروشنده و خریدار است.

11- آماده سازی چاه ارت و سیستم ارتینگ:

جریان های ناشی از صاعقه می تواند سبب آسیب رساندن به تجهیزات الكترونیك باسكول گردد لذا وجود یك سیستم ارتینگ مناسب برای باسكول می تواند بسیار ضروری باشد آماده سازی چاه ارت و سیستم ارتینگ نیز از مواردی است كه انجام آن منوط به توافقات لازم بین فروشنده و خریدار است.

   12- فونداسیون زیر باسكول:

فونداسیون یكی از اجزای اصلی باسكول می باشد و عدم استفاده از فونداسیون مناسب و استاندارد می تواند تاثیر بسزایی در عملكرد صحیح باسكول داشته باشد با توجه به اینكه فونداسیون جزیی از باسكول می باشد فروشنده موظف است اقدام به فروش باسكول با فونداسیون آن نماید.

 

13- دیواره های كناری فونداسیون:

با توجه به اینكه فونداسیون باسكول در برخی موارد با توجه به نوع باسكول دارای دیواره های كناری نیز می‌باشند فروشنده باسكول موظف است در مواردی كه فونداسیون را با دیواره كناری پیشنهاد داده است اقدام به تحویل آن به مشتریان نماید.

 

14- دیواره های ورودی و خروجی باسكول(رمپ های ورودی و خروجی باسكول) :

در صورتی كه باسكول نیاز به رمپ پیش ساخته ورود و خروج و یا دیواره های ورودی و خروجی داشته باشد می بایست همراه با باسكول دیواره ای كناری باسكول و رمپ ورود و خروج باسكول به مشتری تحویل گردد.

 

15- ایجاد سطح آرامش (در صورت نداشتن رمپ)

بعضی از باسكول ها پس از نصب نیاز به سطح آرامش دارد كه آماده سازی سطح آرامش تاثیر بسزایی در عدم آسیب رسانی به باسكول در بر خواهد داشت لذا ایجاد سطح آرامش باسكول از مواردی است كه می بایست پس از نصب باسكول طبق توافق توسط فروشنده و یا خریدار انجام گردد.

 

16- خاكریزی پشت دیواره های فونداسیون:

پس از نصب باسكول كنار و پشت دیواره های فونداسیون باسكول نیاز به خاكریزی دارد لذا خاكریزی پشت دیواره‌های باسكول باسكول از مواردی است كه می بایست بر اساس توافق قبل از قرارداد  توسط فروشنده و یا خریدار انجام گردد.

 

17- پر كردن اطراف محل های خاك برداری شده :

محل های خاك برداری شده اطراف باسكول پس از نصب باسكول نیاز به پركردن دارد. كه نحوه انجام این موضوع با توجه به توافق بین مشتری و فروشنده تعیین می گردد.

 

18- محوطه سازی اطراف باسكول:

بعضی موارد اطرف باسكول نیاز به محوطه سازی دارد كه نحوه انجام آن منوط به توافقات لازم بین فروشنده و خریدار است.

 

19- لوله كشی از كنار باسكول تا اتاقك باسكول:

جهت ارتباط سیستم الكترونیك از اتاقك باسكول تا خود باسكول می بایست فاصله بین این دو محل لوله گزاری گردد.
20- ساخت اتاقك باسكول:

یكی دیگر از مواردی كه در كنار یك باسكول می بایست قرار گیرد اتاقك باسكول است ساخت اتاقك باسكول نیز از مواردی است كه انجام آن توسط خریدار و یا فروشنده منوط به توافقات قبل از خرید می باشد.